O nama

Razlog i potreba za osnivanjem

Promjene koje su se dogodile na polju znanstvenih i društvenih postignuća krajem XX. stoljeća i u prvim decenijama XXI. stoljeća utjecale su na promjenu paradigme današnje obitelj, obiteljskog života, njezine strukture i karakteristika. Danas uz obitelj obvezno se veže i prefiks ”suvremena”, jer ”suvremena obitelj” današnjice  na posebno mjesto stavlja, naglašava i razmatra ulogu roditelja u procesu odgoja djece. Glavna odrednica suvremene obitelji jest da uz naglašavanje brojnih pozitivnih aspekata roditeljske skrbi osvijesti i sve one brojne pritiske  i probleme zbog kojih se roditelj ponekad osjeća tjeskobno i nesigurno.

Riječ osnivača

mr. sc. Ivica Augustinović:

 

Roditeljstvo kao nešto prirodno i iskonsko, koje osjećamo i kao potrebu, danas je sve manje ugoda, a više obveza koja traži odricanje. Roditelji ne slijede svoju intuiciju i ne žele prihvatiti da nema boljih stručnjaka za njihovo dijete od njih samih. Odgoj je uvijek pozitivna namjera, dosljedna vrijednostima, koja je u osnovi Pedagoškog savjetovališta ”Familia” s tendencijom osnaživanja budućih roditelja i zagovaranja pragmatičnog povezujućeg roditeljstva.

Učimo zajedno!

Roditelji današnjice (odnosi se na sve roditelje bez obzira na to koliko godina imaju) su svakodnevno izloženi mnoštvu informacija o roditeljstvu, o odgoju djece, o populističkim metodama pristupa djeci i odnosa prema njima, a sve to rezultira novim nedoumicama, stresom i padom zadovoljstva. Odgovor društva, formalnog i neformalnog obrazovnog sustava izostaje, drugim riječima roditelji su prepušteni sebi.

”Prepušteni sebi” nikako ne znači loše roditeljstvo, jer naše roditeljstvo je odraz naše želje, a sama svijest o roditeljstvu usvojena je uglavnom po modelu koji je ponuđen u djetinjstvu. Model roditeljstva usvajan po principu očiglednosti od naših roditelja traži i poziva na nadogradnju, jer roditelji danas imaju sve više pitanja, kao: Jesam li dobar roditelj? Gdje ja griješim? Kako mogu pomoći sebi i kako moje roditeljstvo može biti što produktivnije? Pretpostavimo kako na ova i mnoga druga pitanja većina roditelja može uspješno odgovoriti, ali radi pitanja ili izražene želje, težnje koja se tiče uspjeha djece, budućnosti djece, mnogi roditelji svoje roditeljstvo doživljavaju kao iznimno složenu životnu zadaću. Natjecateljski duh, nekontrolirani utjecaj medija, jednostrani intelektualizam i scijentizam koji prenaglašavaju znanje i obrazovanje uvjetuju pogreške roditelja koji odgajaju djecu na način da se što brže uklope u hedonističko-komercijalno društvo  jer tamo su uspjeh, moć, visok stupanj inteligencije i ljepota najvažnije vrijednosti.

063 / 484-593