Način rada

Pedagoško savjetovalište ”Familia”

prezentira profesionalni pedagoški odnos koji počiva na zaštiti prava na privatnost i isključivo mu je cilj sagledavanje problema u traženju puta za njegovo rješenje. Osnovni princip rada, uz maksimalnu odgovornost, dosljednost i profesionalnost, očituje se u 3D vrijednosnom krugu: Dostupnost – Diskrecija – Dobrovoljnost 

Ciljevi Savjetovališta:

familia

• Informiranje roditelja o svim aspektima odgoja djece (uloga roditelja u procesu rasta i razvoja djeteta)

• Informiranje roditelja o glavnim značajkama obiteljskog života radi potpunijeg razumijevanja vlastite obitelji i sprječavanja disfunkcije u kriznim razdobljima

• Preventivni utjecaj na pojave koje mogu ugroziti odnose među članovima obitelji

Uvjereni smo kako društvena konfuzija uvjetuje lošu demografsku situaciju, ali smatramo da poticanjem odgovornog roditeljstva kroz rad Savjetovališta to može izgledati u budućnosti mnogo bolje.

Osnovna funkcija Pedagoškog savjetovališta ”Familia” je preventivni i informativno-savjetodavno-edukacijski rad na podizanju odgojne kompetencije roditelja i pospješivanje obiteljskog života!

Obiteljsko okruženje je važno, ali ne i dovoljno za formiranje kompetentnog roditeljstva i razvoj adekvatnih odgovora na sve veći broj pitanja što ih nameću životne situacije u kojima se nalaze sadašnji mladi roditelji. Pedagoško obrazovanje roditelja potrebno je svim roditeljima bez obzira na njihovu opću kulturu i profesiju.

Odgovorno roditeljstvo koje zapravo znači pedagoški kompetentan roditelj je upravo ono što treba današnja obitelj. Pedagoško savjetovalište ”Familia” u tome vidi i razlog i potrebu za organiziranjem i radom.

naša Misija

”Pedagoški kompetentan roditelj koji se dobro osjeća kao roditelj, ima kontrolu nad svojim roditeljstvom i odnosom s djetetom.”

naša vizija

”Savjetovalište za obitelj odgovara potrebama suvremenog roditelja – kvalitetno savjetovalište kao resurs roditeljstva.”

Načela pedagoškog savjetovanja roditelja

Prvi odgojitelji djece su njihovi roditelji, a obitelj je mjesto gdje djeca stječu prvu ljubav prema ocu, majci, braći i sestrama, formiraju navike i što je bitno osjećaju život u zajednici koji im pruža sigurnost, važnost, skrb, zaštitu i odgoj.

Govoreći o načelima pedagoškog obrazovanja uzimamo u obzir kako je u današnje vrijeme mlada obitelj sve obrazovanija i u stanju je svojoj djeci pružiti skoro sve uvjete u pravilnom biološkom, fizičkom, psihološkom, intelektualnom, radnom, estetskom, stvaralačkom i moralnom razvoju. Ipak, koliko god roditelji imali visoko opće, stručno i formalno obrazovanje, ono neće biti dovoljno da svojoj djeci pruže svu potrebnu pomoć na planu odgoja ako ne steknu dodatna znanja.
Ta znanja se odnose na poznavanje djeteta, sustava komuniciranja, strategije rješavanja problema, izbjegavanja i onemogućivanja konfliktnih situacija, stvaralaštvo, svrhovito organizirano i iskorišteno slobodno vrijeme te primjenu različitih izvora znanja (medija) pri stjecanju novih znanja i spoznaja o odgoju djece.
Pedagoška načela kojima se vodi Pedagoško savjetovalište ”Familia” polazi od sljedećih spoznaja i pravila:

Roditeljstvo nije samo podizanje djece

To je odnos između roditelja i djece gdje svatko od njih kontinuirano napreduje.

Nije samo jedan put za dobro roditeljstvo

pa su različiti pristupni oblici neophodni i vrijedni poštivanja

Roditeljstvo je kontinuiran proces

Roditeljstvo počinje od rođenja djeteta i prolazi kroz sve razvojne faze ljudske jedinke (predškolska dob, školska dob, zaposlenje, udaja, rađanje, djed/baka). Svaka razvojna faza ili životno razdoblje ima određene potrebe kojima treba ići u susret na različite načine.

Biti roditelj znači odgovornost

koja podrazumijeva posjedovanje i kontinuirano razvijanje određenih znanja i sposobnosti (kompetencija)

Roditeljstvo obuhvaća majke i očeve

i bilo koji prilazi u obrazovanju roditelja trebaju obuhvatiti žene i muškarce, djevojčice i dječake

Roditeljstvo kao proces zahtijeva maksimum

suradnje između roditelja, djece i svih onih koji rade s njima (vrtići, škole)